ELS BENEFICIS DEL TENS

TENS

El TENS es la abreviatura de Transcutaneos Electrical Nerve Stimulation (Electroestimulació Nerviosa Transcutànea).

S’utilitza como una tècnica terapèutica per la seva capacitat antiàlgica. Es un tipus de corrent elèctrica que serveix per disminuir el dolor en qualsevol part del  cos.

Existeixen varius tipus de TENS:

–              TENS convencional: per bloquejar el dolor a nivell espinal. Es pot utilitzar durant 30 minuts no existint cap contraindicació en posar-lo 2 cops al dia.

–              TENS endorfínic: per provocar  un efecte vascularitzant en la zona dolorosa. El tractament pot durar 20 minutis i s’utilitza 1 cop al dia.

–              TENS de barrido: es com el convencional però durant el tractament van variant els paràmetres de l’estímul. La duració es de 20 minuts.

–              TENS Burst: es un mix dels dos primers amb una durada del tractament de 15 minuts y 1 sol cop al dia.

Quan hi ha una part del cos amb molt de dolor, la tendència natural de la persona es evitar moviments de la zona dolorosa. Però aquesta immobilitat redueix l’activitat metabòlica i per tant l’incapacitat d’eliminació de les substancies productores del dolor. Y això crea un cercle viciós perquè com menys et mous, mes mal fa.

 

La comporta del dolor es el fonament fisiològic bàsic en el que se basen les ondes del TENS. Explicat de forma general, el cervell humà pot generar un control sobre las vies que transmeten el dolor, tancant o obrint les seves portes, segons es vulgui sentir el dolor o evitar-lo. Tot aquest procediment es involuntari i inconscient, però els estímuls externs como el TENS sí poden fer-ho. Si el cervell esta distret, perd la capacitat de prestar atenció al dolor que l’hi ocasiona la font del trauma, per tant no sent el dolor. D’aquesta manera, el TENS l’hi dona un estímul  al nervi i el cervell esta pendent d’aquest estímul. Es important anar canviant  la freqüència del TENS perquè el cervell no s’hi acostumi.

El TENS provoca un estímul en la musculatura amb el conseqüent augment de l’activitat metabòlica, major flux sanguini, millor oxigenació dels teixits amb una millora de l’aportació de substancies nutritives.

Deixant de banda la part mes tècnica, os pregunteu  quin programa he d’utilitzar? Et donem unes indicacions.

Tots els aparells de TENS inclouen un manual d’usuari on s’indiquen els programes degudament  explicats i per a que serveixen, així que amb la patologia que diagnosticada pel metge i  amb els consells que os pugui donar el fisioterapeuta podeu elegir el programa mes adient.

On col·loco els electrodes?

Pots posar-te dos electrodes o quatre. Si col·loques dos electrodes has de col·locar-los un per sobre i l’altre per sota de la zona mes dolorida. Si utilitzes quatre electrodes els hauràs de col·locar en forma de quadrat i que la zona dolorida et quedi al mig.

Alguns exemples de patologies i como s’haurien de col·locar els electrodes.

Poden existir contraindicacions?

Ens trobem algunes contraindicacions. El TENS no s’ha d’utilitzar en:

–              Persones amb marcapassos.

–              Dones en estat de gestació.

–              Persones amb epilèpsia, o consultar a l’especialista.

–              Persones amb trombosis, tromboflebitis o varius.

 

Per qualsevol dubte podeu consultar-nos a TraumareSport  www.traumare.com

973 26 85 99 o rhb@traumare.com

Sandra Godia

Fisioterapeuta Col N. 10406

Leave a reply