BRUXISME

BRUXISME

En aquest article parlarem sobre el bruxisme, una patologia que pot arribar a afectar al 20% de la població.

¿Recordes un dia en el que et lleves amb un fort dolor a les dents, a la mandíbula inclús amb molta tensió en la musculatura mandibular? Segurament, sigui a causa del bruxisme.

Llavors, ¿Que es el bruxisme?

Es una acció involuntària d’apretar o rossegar les dents sense un propòsit funcional. Aquest hàbit pot produir-se durant el dia però sobre tot per la nit, moment en el qual es mes difícil controlar-ho i i no ser-ne conscient.

La funció d’apretar les dents, necessària per mastegar, resulta lesiva quan es tracta de bruxisme, ja que el contacte es directe entre les dents per lo que te un efecte destructiu i provoca un desgast en les peces dentals.

Perquè es produeix el bruxisme?

Les causes d’aquesta patologia son varies, no estan descrites en la seva totalitat, però existeixen factors físics y psíquics que poden influir en desenvolupar el bruxisme. Estats com el estrès o el trastorn del son, factors amb molta popularitat en els darrers anys, son molts cops els desencadenants del bruxisme. Altres factors d’origen mes físics poden ser, un desajust cervical, mala oclusió dental, mala posició de les dents i també la falta d’algunes peces dentals. Tot i que molts estudis indiquen que el estrès es la gran causa d’aquets problema, y qui mes qui menys tots patim algun episodi d’estrès em algun moment donat sigui pel motiu que sigui.

Com ens pot afectar si patim bruxisme?

Tenim varis símptomes que es relacionen amb el bruxisme:

–              Mal de Cap.

–              Dolor cervical.

–              Otàlgia (mal d’oída).

–              Dolor d’espatlla.

–              Dolor als músculs i l’articulació de la mandíbula (ATM). Que pot provocar una disminució de l’apertura bucal.

–              Hipersensibilitat dental, inclús pot arribar a fracturar-se una peça dental por el desgast que provoca.

Cóm diagnosticar el bruxisme?

El mes habitual, es que en una revisió rutinària amb el dentista, sigui aquest el que al observar el desgast o l’oclusió de la dentadura, ens adverteixi de la patologia. Es recomanable visitar regularment el dentista.

Altres pistes mes quotidianes que ens poden indicar que estem davant d’un quadre de bruxisme, i com ja hem comentat abans, es llevar-nos amb una important tensió mandibular i/o un fort dolor focalitzat a la dentadura i/o a la mandíbula, aquest son els trets mes característics de bruxisme.

També pot ser la nostra parella o família qui ens adverteixi de que durant la nit rosseguem les dents produint un soroll dentari, això es molt mes comú del que un pugui pensar.

Com podem tractar el bruxisme?

L’objectiu principal es disminuir el dolor que pugui tenir el pacient i evitar un possible dany dental, per això es necessària la col·locació d’una fèrula de descarrega que ens pot realitzar el nostre dentista de confiança.

La fèrula, es adient per tractar la simptomatologia, però es important,  adoptar altres mesures per tractar la patologia en si mateixa.

Es necessari relaxar tota la musculatura que intervé en l’acció de rossegar les dents com son els maseters, temporals, pterigoideos….

Es convenient analitzar i tractar, si el terapeuta ho considera necessari, la musculatura postural com son els ECOMs, trapezis y suboccipitals.

La teràpia manual en l’articulació temporomandibular també ens ajudarà a millorar la mobilitat i el dolor del pacient.

Es molt recomanable, i hem d’insistir en això, un cop detectat el problema realitzar un tractament de la ATM per descarregar la zona, como si de qualsevol regió muscular es tractes, ja que com hem comentat, aquesta zona te tendència a sobrecarregar-se.

 

Per qualsevol dubte podeu consultar-nos a TraumareSport  www.traumare.com

973 26 85 99 o rhb@traumare.com

Sandra Godia

Fisioterapeuta Col N. 10406

Leave a reply